წესები და პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Won Ayurveda Online-ში.

Won Ayurveda Online გთავაზობთ ამ ვებსაიტზე ხელმისაწვდომ შინაარსს და სერვისებს, ექვემდებარება შემდეგ წესებსა და პირობებს, ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, გადახდის პოლიტიკას და სხვა პირობებსა და პოლიტიკას, რომლებიც შეგიძლიათ იპოვოთ ჩვენს ვებსაიტზე, გარკვეულ ფუნქციონირებასთან, მახასიათებლებთან ან აქციები, ისევე როგორც მომხმარებელთა მომსახურება, რომლებიც განიხილება ამ წესებისა და პირობების ნაწილად და შედის ამ წესებსა და პირობებში (ერთობლივად, „წესები და პირობები“). ამ ვებსაიტზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით, შეზღუდვისა და კვალიფიკაციის გარეშე, ვალდებულნი ხართ დაიკავოთ წინამდებარე წესები და პირობები.

 1. კონფიდენციალურობა

გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას , რათა გაიგოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პრაქტიკა.

 1. გადახდის პოლიტიკა

გთხოვთ, იხილოთ ჩვენი გადახდის პოლიტიკა ჩვენი პროდუქციის შეძენის პროცესების გასაგებად.

ყველა საერთაშორისო გადაზიდვის შეკვეთას შეუძლია მოიზიდოს ადგილობრივი მოვალეობები, რომლებიც გამოიყენება ამ ქვეყანაში და მომხმარებელს მოუწევს შესაბამისად გადაიხადოს ადგილობრივად.

 1. პროდუქტები და სერვისები პირადი მოხმარებისთვის

ამ ვებსაიტზე აღწერილი პროდუქტები და სერვისები და მათი ნებისმიერი ნიმუში, რომელიც ჩვენ შეიძლება მოგაწოდოთ, მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვისაა. თქვენ არ შეგიძლიათ გაყიდოთ ან გადაყიდოთ რომელიმე პროდუქტი ან მომსახურება, ან მათი ნიმუშები, რომლებსაც ჩვენგან იღებთ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, გაფრთხილებით ან მის გარეშე, გავაუქმოთ ან შევამციროთ თქვენთვის მოწოდებული ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის რაოდენობა, რომელიც, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენი წესებისა და პირობების დარღვევა.

 1. ინფორმაციის სიზუსტე

ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ მაქსიმალურად ზუსტი, როდესაც აღწერთ ჩვენს პროდუქტებს ვებსაიტზე. თუმცა, მოქმედი კანონმდებლობით ნაგულისხმევი მოცულობის გარდა, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ პროდუქტის აღწერილობები, ფერები, ინფორმაცია ან სხვა კონტენტი ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე ზუსტი, სრული, სანდო, მიმდინარე ან უშეცდომოდ.

 1. წარმოების ინფორმაცია

ყველა ჩვენი პროდუქტი დამზადებულია და გაყიდულია WON AYURVEDA-ს მიერ

Aggarwal Chetan Plaza Pkt 2 Sector A9

ნარელა, ინდოეთი

 1. Ინტელექტუალური საკუთრების

ვებსაიტზე ხელმისაწვდომი ყველა ინფორმაცია და კონტენტი და მისი „გამომეტყველება და შეგრძნება“, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება სავაჭრო ნიშნებით, ლოგოებით, სერვისის ნიშნებით, ტექსტით, გრაფიკით, ლოგოებით, ღილაკების ხატებით, სურათებით, აუდიო კლიპებით, მონაცემთა კომპილაციებით და პროგრამული უზრუნველყოფით და კომპილაციებით. და მისი ორგანიზაცია (ერთობლივად, „შინაარსი“) არის Won Ayurveda Online-ის, ჩვენი ფილიალების, პარტნიორების ან ლიცენზირების საკუთრება და დაცულია ინდოეთის კანონებით, მათ შორის კანონებით, რომლებიც არეგულირებს ინტელექტუალური საკუთრების ყველა მოქმედ ფორმას.

გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც მითითებულია მე-6 სექციაში შეზღუდულ ლიცენზიებში, ან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არ შეიძლება არც კონტენტის და არც ამ ვებსაიტის რომელიმე ნაწილის გამოყენება, რეპროდუცირება, დუბლირება, კოპირება, გაყიდვა, ხელახალი გაყიდვა, წვდომა, შეცვლა ან სხვაგვარად გამოყენება, მთლიანად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერი მიზნით, ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

 1. შეზღუდული ლიცენზიები

ჩვენ გაძლევთ შეზღუდულ, გაუქმებულ და არაექსკლუზიურ ლიცენზიას Won Ayurveda Online ვებსაიტზე წვდომისა და პირადი გამოყენებისთვის. ეს შეზღუდული ლიცენზია არ მოიცავს უფლებას: (ა) ჩარჩოს ან გამოიყენოს ჩარჩოს ტექნიკა ვებსაიტის ან მისი რომელიმე ნაწილის ჩასართავად; (ბ) ვებსაიტის ან/და ნებისმიერი და/ან მთელი კონტენტის ხელახლა გამოქვეყნება, გადანაწილება, გადაცემა, გაყიდვა, ლიცენზირება ან ჩამოტვირთვა (გარდა ქეშისა ან საჭიროებისამებრ ვებსაიტის სანახავად); (გ) ისარგებლოს ვებსაიტით ან ნებისმიერი და/ან მთელი შინაარსით, გარდა პირადი გამოყენებისა; (დ) შეცვალოს, შეცვალოს ინჟინერია ან შექმნას რაიმე წარმოებული ნამუშევარი ან ვებსაიტის ან რომელიმე და/ან მთელი შინაარსის საფუძველზე; (ე) შეაგროვოს ანგარიშის ინფორმაცია თქვენი ან სხვა მხარის სასარგებლოდ; (ვ) გამოიყენოს ნებისმიერი მეტა ტეგი ან ნებისმიერი სხვა „ფარული ტექსტი“ ნებისმიერი და/ან მთელი შინაარსის გამოყენებით; ან (ზ) გამოიყენოს პროგრამული რობოტები, ობობები, მცოცავი ან მსგავსი მონაცემების შეგროვებისა და ამოღების ხელსაწყოები, ან განახორციელოს ნებისმიერი სხვა ქმედება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არაგონივრული ტვირთი ან დატვირთვა ჩვენს ინფრასტრუქტურაზე. თქვენ უნდა შეინახოთ, ცვლილებების გარეშე, ვებსაიტზე განთავსებული ყველა საკუთრების შესახებ შეტყობინება, რომელიც დამაგრებულია ან შეიცავს მას.

ჩვენ ასევე გაძლევთ შეზღუდულ, გაუქმებულ და არაექსკლუზიურ ლიცენზიას ვებგვერდის მთავარ გვერდზე ჰიპერბმულის შესაქმნელად მხოლოდ პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის. ვებსაიტმა, რომელიც ბმულს აკავშირებს ვებსაიტზე (i) შეიძლება მიბმული იყოს, მაგრამ არ გაიმეოროს ჩვენი რომელიმე და/ან მთელი შინაარსი; (ii) შეიძლება არ გულისხმობდეს, რომ ჩვენ ვადასტურებთ ასეთ ვებსაიტს ან მის სერვისებსა თუ პროდუქტებს; (iii) არ შეიძლება არასწორად წარმოაჩინოს ჩვენთან ურთიერთობა; (iv) არ შეიძლება შეიცავდეს შინაარსს, რომელიც შეიძლება იქნას გაგებული, როგორც უსიამოვნო, უხამსი, შეურაცხმყოფელი საკამათო ან უკანონო ან შეუსაბამო ნებისმიერი ასაკისთვის; (v) არ შეიძლება წარმოაჩინოს ჩვენ ან ჩვენი პროდუქტები ან სერვისები ყალბი, შეცდომაში შემყვანი, დამამცირებელი, ან სხვაგვარად შეურაცხმყოფელი ან საძაგელი სახით, ან დაგვიკავშირდეს არასასურველ პროდუქტებთან, სერვისებთან ან მოსაზრებებთან; და (vi) არ შეიძლება მიბმული იყოს ვებსაიტის რომელიმე გვერდის გარდა მთავარი გვერდისა. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენი შეხედულებისამებრ, მოვითხოვოთ, რომ წაშალოთ ნებისმიერი ბმული ვებსაიტზე, და ასეთი მოთხოვნის მიღებისთანავე, თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა წაშალოთ ეს ბმული და შეწყვიტოთ ნებისმიერი კავშირი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ჩვენს მიერ ცალკე და პირდაპირ წერილობითი უფლება გვაქვს, განაახლონ ბმული.

Won Ayurveda Online ვებსაიტის ან ნებისმიერი და/ან მთელი ჩვენი კონტენტის თქვენს მიერ არაავტორიზებული გამოყენება ავტომატურად წყვეტს ამ განყოფილებაში მითითებულ შეზღუდულ ლიცენზიებს მოქმედი კანონმდებლობით ან წინამდებარე წესებით და პირობებით გათვალისწინებული ნებისმიერი სხვა საშუალების მიმართ ზიანის მიყენების გარეშე.

 1. თქვენი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები

Won Ayurveda Online ვებსაიტზე წვდომისას ან გამოყენებისას, თქვენ უნდა დაიცვან წინამდებარე წესები და პირობები და სპეციალური გაფრთხილებები ან ინსტრუქციები წვდომის ან გამოყენების შესახებ, რომლებიც განთავსებულია ვებგვერდზე. თქვენ ყოველთვის უნდა იმოქმედოთ კანონის, ჩვეულების შესაბამისად და კეთილსინდისიერად. თქვენ არ შეგიძლიათ რაიმე ცვლილება ან ცვლილება შეიტანოთ ვებსაიტში ან ნებისმიერ კონტენტში ან სერვისში, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს ამ ვებსაიტზე და არ შეიძლება რაიმე სახით შელახოს ვებსაიტის მთლიანობა ან ფუნქციონირება. ამ წესებისა და პირობების ნებისმიერი სხვა დებულების ზოგადი შეზღუდვის გარეშე, თუ დაუდევრობით ან განზრახ არ ასრულებთ წინამდებარე წესებით და პირობებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულებას, თქვენ პასუხისმგებელი იქნებით ყველა იმ ზარალსა და ზარალზე, რომელიც ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოგებულ აიურვედას. ონლაინ, ჩვენი შვილობილი კომპანიები, პარტნიორები ან ლიცენზირები.

 1. მესამე მხარის ბმულები

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი გარე გვერდის შინაარსზე ან სხვა ვებსაიტებზე, რომლებიც დაკავშირებულია Won Ayurveda Online ვებსაიტთან. ამ ვებსაიტზე განთავსებული ბმულები მხოლოდ მოხერხებულობისთვისაა და არ არის ჩვენი, ჩვენი შვილობილი კომპანიების ან ჩვენი პარტნიორების მიერ მითითებული შინაარსის, პროდუქტის, სერვისის ან მომწოდებლის მოწონება. თქვენი დაკავშირება ან რომელიმე ვებსაიტის გარეშე გვერდებზე ან სხვა ვებსაიტებზე არის თქვენივე რისკის ქვეშ. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვართ პასუხისმგებელი შესწავლაზე ან შეფასებაზე და არ ვიძლევით გარანტიას ვებსაიტის გარეშე გვერდების ან სხვა ვებსაიტების შეთავაზებებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ან საიტიდან, და არც ვიღებთ რაიმე პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას ქმედებებზე, შინაარსზე, პროდუქტებზე. , ან ასეთი გვერდებისა და ვებსაიტების სერვისები, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და წესები და პირობები. თქვენ გულდასმით უნდა გადახედოთ ყველა გარე გვერდის და სხვა ვებსაიტების წესებსა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ.

 1. სპეციალური ფუნქციები, ფუნქციონალობა და მოვლენები

Won Ayurveda Online-მა შეიძლება შესთავაზოს გარკვეული სპეციალური ფუნქციები და ფუნქციონალობა ან ღონისძიებები (როგორიცაა კონკურსები, აქციები ან სხვა შეთავაზებები), რომლებიც შეიძლება (ა) დაექვემდებაროს გამოყენების პირობებს, წესებს და/ან პოლიტიკას ამ წესებისა და პირობების დამატებით ან ნაცვლად. ; და (ბ) შეთავაზებული იყოს ჩვენი ან მესამე მხარის მიერ. თუ ასეა, ჩვენ შეგატყობინებთ ამის შესახებ და თუ გადაწყვეტთ ისარგებლოთ ამ შეთავაზებებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ მიერ ამ შეთავაზებების გამოყენება დაექვემდებარება გამოყენების დამატებით ან ცალკეულ პირობებს, წესებს და/ან პოლიტიკას.

 1. წარდგინებები

ჩვენი პოლიტიკაა უარი თქვან არასასურველ წინადადებებსა და იდეებზე. მიუხედავად ჩვენი პოლიტიკისა არასასურველი წინადადებებისა და იდეების მიმართ, ნებისმიერი შეკითხვა, გამოხმაურება, წინადადება, იდეები ან სხვა ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მოგვაწვდით (ერთობლივად, „განცხადებები“) განიხილება, როგორც არაკომერციული და არაკონფიდენციალური. ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობების გათვალისწინებით, ნებისმიერი წარდგენის გადაცემით ან გამოქვეყნებით, თქვენ გვაძლევთ უფლებას, დავაკოპიროთ, გამოვიყენოთ, გავამრავლოთ, შეცვალოთ, ადაპტირდეთ, თარგმნოთ, გამოაქვეყნოთ, ლიცენზირებულიყოთ, გაავრცელოთ, გაყიდოთ ან მივანიჭოთ წარდგენა ნებისმიერი გზით ჩვენ მიზანშეწონილად მივიჩნევთ, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ კოპირებით, მთლიანად ან ნაწილობრივ, წარმოებული ნაწარმოებების შექმნა, ნებისმიერი წარდგენის გავრცელება და ჩვენება ნებისმიერი ფორმით, მედიით ან ტექნოლოგიით, იქნება ეს ცნობილი თუ შემდგომში განვითარებული, ცალკე ან როგორც სხვა ნაწარმოებების ნაწილი, ან გამოიყენეთ წარდგენა ჩვენს პროდუქტებთან ან სერვისებთან ან მათთან დაკავშირებით. თქვენ ასევე აცნობიერებთ, რომ თქვენი წარდგენა არ დაბრუნდება და ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი წარდგენა და ნებისმიერი იდეა, კონცეფცია ან ცოდნა, რომელიც შეიცავს მასში, ფულის გადახდის ან რაიმე სხვა სახის ანაზღაურების გარეშე, ნებისმიერი მიზნისთვის, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, განვითარებისა და წარმოებისთვის. პროდუქციის დისტრიბუცია და მარკეტინგი.

თუ თქვენ აკეთებთ წარდგენას, თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ ფლობთ ან სხვაგვარად აკონტროლებთ თქვენს უფლებებს თქვენს წარდგენაზე. თქვენ ასევე აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ ასეთი წარდგენა არ წარმოადგენს ან არ შეიცავს პროგრამულ ვირუსებს, კომერციულ შუამდგომლობას, ჯაჭვურ წერილებს, მასობრივ ფოსტს ან რაიმე სახის „სპამს“. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყალბი ელ.ფოსტის მისამართი, განასახიეროთ რაიმე პირი ან ერთეული, ან სხვაგვარად შეგვიყვანოთ შეცდომაში ნებისმიერი წარდგენის წარმოშობასთან დაკავშირებით. თქვენ თანახმა ხართ, აგვინაზღაუროთ ყველა პრეტენზია, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ნებისმიერ პრეტენზიაზე რაიმე უფლების შესახებ ნებისმიერ წარდგინებაზე ან რაიმე ზარალზე, რომელიც წარმოიშვა ნებისმიერი წარდგინებით.

 1. მომხმარებლის კონტენტი

როდესაც თქვენ აგზავნით, ატვირთავთ, აქვეყნებთ, აქვეყნებთ ელ.წერილს ან სხვაგვარად აწვდით მონაცემებს, ტექსტს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, მუსიკას, ხმას, ფოტოებს, გრაფიკას, სურათებს, ვიდეოებს, შეტყობინებებს ან სხვა მასალებს ("მომხმარებლის კონტენტი") ვებსაიტზე, თქვენ მთლიანად ხართ პასუხისმგებელია ასეთი მომხმარებლის კონტენტზე. მომხმარებლის ასეთი კონტენტი წარმოადგენს წარდგენას ზემოთ მე-10 ნაწილის მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ ყველა მესამე მხარე, და არა ჩვენ, სრულად ვართ პასუხისმგებელი მომხმარებლის მთელ კონტენტზე, რომელსაც ისინი აქვეყნებენ ვებსაიტზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ ჩაერთოთ, არ დაეხმაროთ ან წაახალისოთ სხვები ჩაერთონ გადაცემაში, ატვირთვაში, გამოქვეყნებაში, ელექტრონული ფოსტით გაგზავნით ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი გახადონ ვებსაიტზე მომხმარებლის კონტენტი, რომელიც (a) არის უკანონო, მავნე, მუქარა, შეურაცხმყოფელი, შეურაცხმყოფელი, დელიქტური, ცილისმწამებლური , ვულგარული, უხამსი, პორნოგრაფიული, ცილისმწამებლური, სხვისი კონფიდენციალურობის დამრღვევი, სიძულვილით სავსე, ან რასობრივი, ეთნიკურად ან სხვაგვარად საძაგელი; (ბ) თქვენ არ გაქვთ უფლება გახადოთ ხელმისაწვდომობა რომელიმე კანონის ან სახელშეკრულებო ან ფიდუციარული ურთიერთობების საფუძველზე; (გ) ცნობილია თქვენ მიერ, როგორც ყალბი, არაზუსტი ან შეცდომაში შემყვანი; (დ) თქვენ მიგიღიათ კომპენსაცია ან გაგიღიათ ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ; ან (ე) არღვევს პატენტს, სავაჭრო ნიშანს, სავაჭრო საიდუმლოებას, საავტორო უფლებებს ან რომელიმე მხარის საკუთრების ან/და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. გარდა ამისა, თქვენ თანახმა ხართ არ გადასცეთ, ატვირთოთ, გამოაქვეყნოთ, არ გამოაქვეყნოთ ელ. ფოსტა, ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი გახადოთ ნებისმიერი პროგრამული ვირუსი, არასასურველი ან არაავტორიზებული რეკლამა, შუამდგომლობა ან სარეკლამო მასალა, მათ შორის ჯაჭვური წერილები, მასობრივი გზავნილები ან ნებისმიერი ფორმის „სპამი“. თქვენ ასევე თანახმა ხართ, რომ (i) არ განათავსოთ რაიმე პირი ან ერთეული, ან ყალბი განაცხადოთ ან სხვაგვარად არასწორად წარმოადგინოთ თქვენი კავშირი რომელიმე პირთან ან ერთეულთან; (ii) „შევიწროება“ ან სხვაგვარად შევიწროება, მათ შორის სხვისი შევიწროების ადვოკატირება, ხაფანგში მოქცევა ან ზიანის მიყენება ნებისმიერი მესამე მხარის, მათ შორის არასრულწლოვანთა რაიმე ფორმით ზიანის მიყენების ჩათვლით; (iii) სათაურების გაყალბება ან იდენტიფიკატორების სხვაგვარად მანიპულირება მომხმარებლის ნებისმიერი კონტენტის წარმოშობის დამალვის მიზნით; (iv) განზრახ ან უნებლიედ დაარღვიოს ნებისმიერი მოქმედი ადგილობრივი, სახელმწიფო, ეროვნული ან საერთაშორისო სამართალი; ან (v) შეაგროვოს ან შეინახოს პერსონალური იდენტიფიცირებადი მონაცემები სხვა მომხმარებლების შესახებ.

ჩვენ არ ვადასტურებთ და არ ვაკონტროლებთ მომხმარებლის კონტენტს გადაცემულ ან გამოქვეყნებულ Won Ayurveda Online ვებსაიტზე და, შესაბამისად, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მომხმარებლის კონტენტის სიზუსტეზე, მთლიანობასა და ხარისხზე. თქვენ გესმით, რომ ამ ვებსაიტის გამოყენებით, თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ მომხმარებლის კონტენტი, რომელიც არის თქვენთვის შეურაცხმყოფელი, უხამსი ან წინააღმდეგობრივი. არავითარ შემთხვევაში არ ვიქნებით პასუხისმგებელი მომხმარებლის რომელიმე კონტენტზე, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი მომხმარებლის კონტენტში შეცდომებზე ან უმოქმედობებზე, ან რაიმე სახის დანაკარგზე ან დაზიანებაზე, რომელიც წარმოიშვა თქვენ მიერ ნებისმიერი მასალის გამოყენების შედეგად. მომხმარებლის კონტენტი გადაცემული, ატვირთული, გამოქვეყნებული, ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი ვებსაიტის მეშვეობით.

თქვენ აღიარებთ, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება (მაგრამ არა ვალდებულება) ჩვენი შეხედულებისამებრ, უარი თქვან მომხმარებლის ნებისმიერი კონტენტის გამოქვეყნებაზე ან წაშლაზე და ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ, გავაკონდენსოთ ან წავშალოთ ნებისმიერი მომხმარებლის კონტენტი. ზემოაღნიშნულის ზოგადი ან ამ წესებისა და პირობების სხვა დებულებების შეზღუდვის გარეშე, ჩვენ გვაქვს უფლება წავშალოთ მომხმარებლის ნებისმიერი კონტენტი, რომელიც არღვევს წინამდებარე წესებსა და პირობებს ან სხვაგვარად წინააღმდეგობრივია და ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან მომსახურებაზე წინასწარი შეტყობინების გარეშე ნებისმიერი მომხმარებლისთვის. რომლებიც არღვევენ წინამდებარე წესებსა და პირობებს ან არღვევენ სხვათა უფლებებს.

 1. საავტორო უფლებების საჩივრები

ჩვენ პატივს ვცემთ სხვათა ინტელექტუალურ საკუთრებას. თუ თვლით, რომ საავტორო უფლებებით დაცული მასალები დაკოპირებულია ისე, რომ წარმოადგენს საავტორო უფლებების დარღვევას, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ ელ.წერილი ან წერილობითი შეტყობინება დარღვევის შესახებ და მოგვაწოდოთ შემდეგი: (i) საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმო(ებ)ის იდენტიფიკაცია, რომელსაც თქვენ ამტკიცებთ. დაირღვა და რომ თქვენ ხართ საავტორო უფლებების მფლობელი ან უფლებამოსილი ხართ იმოქმედოთ საავტორო უფლებების მფლობელის სახელით; (ii) მასალის აღწერა, რომელსაც თქვენ აცხადებთ, რომ არღვევს და მასალის მდებარეობა ვებსაიტზე; (iii) თქვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი info@wonayurveda.com

შენიშვნა: ზემოაღნიშნული საკონტაქტო ინფორმაცია მოწოდებულია ექსკლუზიურად Won Ayurveda-ს გასაცნობად, რომ საავტორო უფლებებით დაცული მასალა შეიძლება დაირღვეს. ყველა სხვა შეკითხვა არ მიიღებს პასუხს ამ პროცესის მეშვეობით და უნდა მიემართოს ჩვენს მომხმარებელთა მომსახურების ჯგუფს ელექტრონული ფოსტით info@wonayurveda.com

 1. წარმომადგენლობები და გარანტიები და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

Won Ayurveda Online ვებგვერდი წარმოდგენილია „როგორც არის“. ჩვენ არ ვაძლევთ რაიმე სახის წარმოდგენას ან გარანტიას, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს, ამ პირობებთან ან საიტთან დაკავშირებით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ვაჭრობის, არადარღვევის ან კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის გარანტიების გარდა, გარდა იმ შემთხვევისა. წარმომადგენლობა და გარანტიები არ არის იურიდიულად გამორიცხული.

თქვენ ეთანხმებით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული სრულყოფილად, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი (კონტრაქტით, დელიქტური (მათ შორის დაუდევრობით) თუ სხვაგვარად), არავითარ შემთხვევაში, ნებისმიერი (ა) ბიზნესის შეწყვეტისთვის; (ბ) საიტზე შესვლის შეფერხება ან წვდომის შეფერხება; (გ) მონაცემების არ მიწოდება, არასწორი მიწოდება, კორუფცია, განადგურება ან სხვა მოდიფიკაცია; (დ) ნებისმიერი სახის დანაკარგი ან დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია ვებსაიტთან ურთიერთობის ან ვებსაიტზე გარე ბმულების არსებობის შედეგად; (ე) კომპიუტერული ვირუსები, სისტემის გაუმართაობა ან გაუმართაობა, რომელიც შეიძლება მოხდეს თქვენი საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ჰიპერბმულის დროს ან მესამე მხარის ვებსაიტებზე (ვ) ნებისმიერი უზუსტობა ან გამოტოვება შინაარსში ან (ზ) მოვლენები, რომლებიც არ აკონტროლებს ჩვენს გონივრულ კონტროლს.

Won Ayurveda-ს პირადი მოვლის საშუალებები ეფუძნება ბუნებრივ და აიურვედას ფორმულირებებს. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ძალისხმევა გაკეთდა და მიიღება სიფრთხილის ზომები, რათა პროდუქტები სრულიად უსაფრთხო გახდეს ადამიანის გამოყენებისთვის, შესაძლებელია, რომ ზოგიერთმა ინგრედიენტმა შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები გარკვეულ ადამიანებზე ან უარყოფითად იმოქმედოს ადრე არსებულ სამედიცინო მდგომარეობებზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ ინგრედიენტები და გამოყენების ინსტრუქციები, რომლებიც თან ახლავს ჩვენს თითოეულ პროდუქტს, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი უსაფრთხოა თქვენთვის გამოსაყენებლად. თქვენი ერთპიროვნული პასუხისმგებლობა იქნება, მიიღოთ სათანადო სიფრთხილის ზომები/პროფესიონალური სამედიცინო/დერმატოლოგიური რჩევები ჩვენი პირადი მოვლის ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებამდე, რომელზეც შესაძლოა ალერგია გქონდეთ. თქვენ ეთანხმებით, რომ Won Ayurveda Online არ იქნება პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი პროდუქტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე, მათ შორის ნებისმიერი ალერგიული რეაქციის შეზღუდვის გარეშე, ჩვენი პროდუქტების გამოყენების გამო. Won Ayurveda Online-ის მეშვეობით განხორციელებული ნებისმიერი შესყიდვისთვის, თქვენ, სხვათა შორის, რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვით და პასუხისმგებლობის უარყოფის პირობებით, რომლებიც უფრო დეტალურად არის მოწოდებული პროდუქტის შეფუთვაში/ფურცელებში.

გარდა ამისა, კანონით ნებადართული სრულყოფილად, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე სახის ირიბი, სპეციალური, სადამსჯელო, შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანისთვის (დაკარგული მოგების ჩათვლით), რომელიც დაკავშირებულია ვებსაიტთან ან თქვენს გამოყენებასთან, განურჩევლად მოქმედების ფორმისა. კონტრაქტით, დელიქტური (მათ შორის დაუდევრობით) თუ სხვაგვარად, მაშინაც კი, თუ ჩვენ გვითხრეს ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ და არავითარ შემთხვევაში ჩვენი მაქსიმალური ერთობლივი პასუხისმგებლობა არ უნდა აღემატებოდეს მხოლოდ 2000 ინდურ რუპიას.

თქვენ ეთანხმებით, რომ არცერთი პრეტენზია ან ქმედება, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ვებსაიტის გამოყენებასთან ან წინამდებარე პირობებით, არ შეიძლება იყოს თქვენს მიერ წამოყენებული ერთ (1) წელზე მეტი ხნის შემდეგ ამ სარჩელთან ან მოქმედებასთან დაკავშირებული საჩივრის წარმოშობიდან.

 1. ანაზღაურება

თქვენ თანახმა ხართ დაიცვათ, აანაზღაუროთ და უვნებლად დაგვაყენოთ ნებისმიერი დანაკარგი, ზიანი ან ხარჯი, მათ შორის ადვოკატის გონივრული საფასური, რომელიც გამოწვეულია მესამე მხარის პრეტენზიით, ქმედებით ან მოთხოვნით, რომელიც გამოწვეულია Won Ayurveda Online-ის გამოყენების ან ამ წესებისა და პირობების დარღვევით. . თქვენ ასევე თანახმა ხართ, აგვინაზღაუროთ ნებისმიერი დანაკარგი, ზიანი ან ხარჯი, მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასური, რომელიც გამოწვეულია პროგრამული უზრუნველყოფის რობოტების, ობობების, მცოცავების ან მონაცემთა შეგროვებისა და მოპოვების მსგავსი ხელსაწყოების გამოყენებით, ან ნებისმიერი სხვა ქმედება, რომელიც აკისრებს არაგონივრული ტვირთი ან დატვირთვა ჩვენს ინფრასტრუქტურაზე.

 1. Დავები

ვებსაიტთან დაკავშირებით ნებისმიერ დავასთან დაკავშირებით, ყველა უფლება და ვალდებულება და ყველა ქმედება, რომელიც გათვალისწინებულია ამ წესებით და პირობებით, რეგულირდება ინდოეთის კანონებითა და ნიუ დელის, ინდოეთის სასამართლოებით, თითქოს წესები და პირობები მთლიანად შედგენილი კონტრაქტია. შევიდა და მთლიანად შესრულებულია ნიუ დელიში, ინდოეთი, ექვემდებარება უცხოურ საკანონმდებლო სავალდებულო დებულებებს. მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული სრულად, ნებისმიერი დავა, უთანხმოება ან პრეტენზია, რომელიც წარმოიქმნება Won Ayurveda Online ვებსაიტზე თქვენი ვიზიტის შედეგად, გადაეცემა ერთადერთ არბიტრს, რომელიც დანიშნულია Won Ayurveda-ს თავმჯდომარისა და მმართველი დირექტორის მიერ კანონის შესაბამისად. ასეთი არბიტრაჟის ადგილი უნდა იყოს ნიუ დელი, ინდოეთი და არბიტრის გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო და სავალდებულო ყველა მხარისთვის და შეიძლება შეტანილი იქნეს როგორც გადაწყვეტილება კომპეტენტური იურისდიქციის ნებისმიერ სასამართლოში. მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული სრულად, არცერთი არბიტრაჟი წინამდებარე წესებით და პირობებით არ უნდა შეუერთდეს არბიტრაჟს, რომელშიც მონაწილეობს სხვა მხარე, რომელიც ექვემდებარება წინამდებარე წესებსა და პირობებს, იქნება ეს კლასობრივი საარბიტრაჟო წარმოების გზით თუ სხვაგვარად.

რამდენადაც არბიტრაჟი არ არის ნებადართული მოქმედი კანონმდებლობით, ნებისმიერი დავა, რომელიც დაკავშირებულია რაიმე სახით თქვენს ვებსაიტზე ვიზიტთან, უნდა წარედგინოს შესაბამის სასამართლოს ან სხვა სასამართლო ორგანოს ინდოეთში, მოქმედი კანონმდებლობისა და ყველა მოქმედი დებულების შელახვის გარეშე. ამ განყოფილების და ექვემდებარება ჩვენს უფლებას, მოვითხოვოთ სასამართლო ან სხვა შესაბამისი დახმარება, თუ რაიმე ფორმით დაარღვიეთ ან დაემუქრებით ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევას და თანხმობას აძლევთ ასეთ სასამართლოებში ექსკლუზიურ იურისდიქციასა და ადგილს.

 1. თანხმობა შეტყობინებების ელექტრონულად მიღებაზე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებით და ელექტრონული ფოსტით

თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ ნებისმიერი შეთანხმება, შენიშვნა, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაცია (ერთობლივად, „შეტყობინებები“), რომლებსაც ეს წესები და პირობები ეხება ჩვენგან ელექტრონულად, მათ შორის ელ.ფოსტით ან ამ ვებსაიტზე შეტყობინებების გამოქვეყნებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ ყველა შეტყობინება, რომელსაც ჩვენ მოგაწვდით ელექტრონულად, აკმაყოფილებს ნებისმიერ იურიდიულ მოთხოვნას, რომ ასეთი კომუნიკაციები იყოს წერილობითი ფორმით. შეტყობინებების ელექტრონულად მიღებაზე თქვენი თანხმობის გასაუქმებლად, თქვენ უნდა შეგვატყობინოთ ასეთი თანხმობის გაუქმების შესახებ ელფოსტით გამოგვიგზავნეთ მისამართზე info@wonayurveda.com და შეწყვიტოთ ამ ვებსაიტის გამოყენება. ასეთ შემთხვევაში, ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად თქვენთვის მინიჭებული ყველა უფლება, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამ მე-6 ნაწილში განსაზღვრული შეზღუდული ლიცენზიებით, ავტომატურად წყდება. სამწუხაროდ, ჩვენ ვერ მივაწვდით ამ ვებსაიტის უპირატესობებს ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელიც არ დათანხმდება შეტყობინებების ელექტრონულად მიღებაზე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ეს თანხმობა შეტყობინებების მიღებაზე სრულიად განცალკევებულია ნებისმიერი არჩევნებისგან, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ მარკეტინგული კომუნიკაციების მიღებასთან დაკავშირებით. თქვენი ვარიანტები მარკეტინგული კომუნიკაციების მიღებასთან დაკავშირებით მოცემულია ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

 1. გენერალი

თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ეს წესები და პირობები წარმოადგენს სრულ და ექსკლუზიურ შეთანხმებას ჩვენს შორის ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით და ანაცვლებს და არეგულირებს ყველა წინა წინადადებას, შეთანხმებას ან სხვა კომუნიკაციას.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევცვალოთ ეს წესები და პირობები ნებისმიერ დროს, ვებ-გვერდზე ცვლილებების გამოქვეყნებით და ასეთი ცვლილების შესახებ შეტყობინების მიწოდებით. ნებისმიერი ცვლილება ძალაშია საიტზე განთავსებისა და ასეთი ცვლილების შესახებ შეტყობინების გამოქვეყნებისთანავე. შემდგომში თქვენ მიერ ვებგვერდის გამოყენება წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ყველა ასეთ შეცვლილ წესსა და პირობებზე. ჩვენ შეგვიძლია, წინასწარი გაფრთხილებით ან მის გარეშე, შევწყვიტოთ წინამდებარე წესებით და პირობებით მინიჭებული ნებისმიერი უფლება. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა შეასრულოთ ნებისმიერი შეწყვეტის ან სხვა შეტყობინება, მათ შორის, როგორც ეს შესაძლებელია, შეწყვიტოთ ვებგვერდის გამოყენება.

ამ წესებსა და პირობებში მოცემული არაფერი არ უნდა იქნას გაგებული, როგორც რაიმე სააგენტოს, პარტნიორობის ან ერთობლივი საწარმოს შექმნის სხვა ფორმა ჩვენს შორის. ჩვენი წარუმატებლობა, რომ მოვითხოვოთ თქვენ მიერ წინამდებარე დებულების შესრულება, არ იმოქმედებს ჩვენს სრულ უფლებაზე, მოვითხოვოთ ასეთი შესრულება ნებისმიერ დროს შემდგომში, და არც ჩვენი უარის თქმა წინამდებარე დებულების რომელიმე დებულების დარღვევაზე ჩაითვლება ან ჩაითვლება თვით დებულებაზე უარის თქმად. იმ შემთხვევაში, თუ ამ წესებისა და პირობების ნებისმიერი დებულება იქნება არააღსრულებადი ან ძალადაკარგული ნებისმიერი მოქმედი კანონმდებლობით ან არბიტრაჟის გადაწყვეტილებით ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ასეთი შეუსრულებლობა ან ბათილობა არ გახდის ამ წესებსა და პირობებს მთლიანობაში არააღსრულებად ან ბათილად. მაგრამ წინამდებარე წესები და პირობები შეიცვლება, შეძლებისდაგვარად, მოსამართლე სუბიექტის მიერ, რათა მაქსიმალურად სრულად აისახოს მხარეთა თავდაპირველი განზრახვა, როგორც ეს ასახულია თავდაპირველ დებულებაში.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ წესებთან და პირობებთან დაკავშირებით, გთხოვთ მოგვწეროთ ელფოსტაზე info@wonayurveda.com

მსოფლიო საავტორო უფლება © WON AYURVEDA Pvt Ltd. (Won Ayurveda-ს ბრენდის მფლობელები). მსოფლიოში ყველა უფლება დაცულია.

 1. საერთაშორისო შეკვეთები

ინდოეთის ფარგლებს გარეთ მიწოდებისთვის:
- თქვენი გადაზიდვა შეიძლება დაექვემდებაროს საბაჟო გადასახადს / იმპორტის გადასახადს / დღგ / სხვა მოქმედ სახელმწიფო გადასახადებს დანიშნულების ქვეყანაში ჩასვლისას.
- შეამოწმეთ სავარაუდო საბაჟო გადასახადი / იმპორტის გადასახადი / დღგ / სხვა მოქმედი სახელმწიფო გადასახადები აქ .
- ეს გადასახადი უნდა გადაიხადოს მიმღებმა. ბრენდი არავითარ შემთხვევაში არ არის ვალდებული გადაიხადოს ისინი.
- შეკვეთის მთლიან ღირებულებაში მითითებული გადაზიდვის საფასური არ მოიცავს ამ გადასახადებს.
- თუ მიმღები უარს იტყვის პასუხისმგებელი გადაზიდვის საბაჟო გადასახადის გადახდაზე მისი დანიშნულების ქვეყანაში ჩასვლისას, ბრენდი ჩამოაკლდება ტვირთის მიმღების შეკვეთის ღირებულებას თანხის დაბრუნების პროცესში.

ბრენდი იქნება პასუხისმგებელი მხოლოდ იმ ქვეყნის საექსპორტო და საბაჟო კანონების დაცვაზე, საიდანაც ხდება პროდუქციის მიწოდება. მიმღებმა უნდა უზრუნველყოს იმ ქვეყნის იმპორტისა და საბაჟო კანონების დაცვა, სადაც იგზავნება პროდუქცია.

მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი პროდუქციის რაოდენობა შეიძლება აღემატებოდეს ჩამოსვლისთანავე მათი ქვეყნის მიერ დასაშვებ კლირენს. ამასთან დაკავშირებით, მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს მათი ქვეყნის მიერ დაწესებული ეს ლიმიტები ბრენდიდან პროდუქციის შეკვეთისას.

ბრენდი ბოლოდან შეასრულებს ყველა საერთაშორისო შეკვეთას. თუმცა, მიმღები იქნება პასუხისმგებელი პროდუქციის შემოსვლაზე იმ ქვეყანაში, რომელიც მათ აირჩიეს, რათა მოხდეს პროდუქციის მიწოდება და შესაბამისობასთან დაკავშირებული ყველა მოქმედი კანონმდებლობით, მათ შორის, შეუზღუდავად, საბაჟო გადასახადის გადახდა / იმპორტის გადასახადი / დღგ / სხვა მოქმედი სახელმწიფო გადასახადები დანიშნულების ქვეყანაში ჩასვლისას.

იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მიზეზით, შეკვეთა არ განბაჟდება დანიშნულების ქვეყანაში, ბრენდს შეუძლია, თავისი შეხედულებისამებრ, განიხილოს მომხმარებლის შეკვეთის თანხის დაბრუნება ტრანსპორტირების ხარჯების დაბრუნების, გადასახადის დაბრუნების შემდეგ. და ნებისმიერი სხვა გადასახადი, რომელიც გაწეულია ბრენდის მიერ შეკვეთის დამუშავებისა და პროდუქციის მომხმარებელთან მიწოდებისას.

ტრანსფორმაციული Soundarya ღამის კრემი 24K ოქროთი 45გ”-ით ახლა ხელმისაწვდომია უფასო მიწოდებისთვის ყველა საერთაშორისო შეკვეთაზე. ეს შეთავაზება მოქმედებს 2022 წლის 4 დეკემბრამდე

გთხოვთ, დაადასტუროთ, რომ თქვენი შეკვეთა და მასში არსებული პროდუქტები შეესაბამება და მიწოდება დასაშვებია თქვენი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.

 1. საჩუქრის შეფუთვა - წესები და პირობები
 2. Gift Wrap ვარიანტი ხელმისაწვდომია მინიმალური შეკვეთის ღირებულებით 3000 INR და ზემოთ.
  2. მომხმარებელი მიიღებს პერსონალიზებულ მესიჯ ბარათს Gift Wrap ყუთით.
  3. Gift Wrap ოფცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ცალკეულ პროდუქტ(ებ)ზე.
  4. სასაჩუქრე შეფუთვის ვარიანტი მიუწვდომელია სასაჩუქრე ყუთებისა და სასაჩუქრე ბარათებისთვის.
  5. თუ შერჩეული ყველა ცალკეული პროდუქტი არ ჯდება არჩეულ ყუთში, მათი შესაფუთად გამოყენებული იქნება სხვა ყუთი.
  6. საჩუქრის შეფუთვის ვარიანტი ხელმისაწვდომია ინდოეთის და საერთაშორისო შეკვეთებისთვის.
  7. ეს ვარიანტი მოქმედებს მარაგის დასრულებამდე.
  8. Won Ayurveda იტოვებს უფლებას გააუქმოს ან შეცვალოს ვარიანტი ნებისმიერ დროს.
  9. საჩუქრის შეფუთვის ვარიანტი გამოყენებული იქნება კალათის ღირებულების ქვემოთ ფასების დიაპაზონზე დაყრდნობით:

კალათის ღირებულება

სასაჩუქრე ყუთის ღირებულება

3000 INR - 5000 INR

250 INR

5000 INR - 7000 INR

გადასახადი არ არის

7000 INR და ზემოთ

გადასახადი არ არის

შეტყობინების ბარათი

გადასახადი არ არის


 1. ნებისმიერი მოთხოვნა საჩუქრის შეფუთვაზე ან ცალკე განთავსებული შეტყობინების შესახებ არ შესრულდება. განსაკუთრებული გარემოებების შემთხვევაში, Won Ayurveda ჯერ შეამოწმებს მისი ჩართვის შესაძლებლობას და პირდაპირ გააცნობს მომხმარებელს დასკვნას. არავითარი დადასტურება ან გარანტია არ არის გარანტირებული ცალკე მიღებული მოთხოვნებისთვის.
  11. იმ შემთხვევაში, თუ არჩეული სასაჩუქრე ყუთი მარაგდება, Won Ayurveda იტოვებს უფლებას შეცვალოს და შეფუთოს შეკვეთა უახლოეს ალტერნატივაში. მომხმარებლები არ იქნებიან ინფორმირებულები განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული გაგზავნის შეფერხება.

Სასაჩუქრე ბარათი

სასაჩუქრე ბარათის ან ელექტრონული სასაჩუქრე ბარათის შეკვეთები, რომლებიც მიღებულია COD რეჟიმში, დამუშავდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გადახდა განხორციელდება შეკვეთის დამუშავებამდე.

ჩვენი CC გუნდი დაუკავშირდება მომხმარებელს, რომელმაც განათავსა სასაჩუქრე ბარათი ან E-Gift Card შეკვეთა გადახდის პროცესისთვის COD რეჟიმში. შეკვეთები გაუქმდება, თუ სასაჩუქრე ბარათის ან E-Gift ბარათის შეკვეთების გადახდა არ განხორციელდება 48 საათის განმავლობაში.

ელექტრონული სასაჩუქრე ბარათებისა და ფიზიკური ბარათების გამოყენება შეუძლებელია პრომო კოდის გამოსყიდვის, კუპონის გამოსყიდვის, ქულების გამოსყიდვისა და სასაჩუქრე ბარათების გამოსყიდვით.